Ik Teken Voor 80! | 1Twente & TC Tubantia

Over ik teken voor 80

Het project Ik teken voor 80! is opgezet door 1Twente Enschede en de stadsredactie Enschede van Tubantia. Het project is ontwikkeld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het getal 80 in de naam verwijst naar de ambitie om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een opkomstpercentage van 80 procent te halen, fors hoger dan normaal. Bij Ik teken voor 80! wordt samengewerkt met de gemeente Enschede, maar beide media houden hun journalistiek vrijheid. De aftrap van Ik teken voor 80! was in september 2017 tijdens het democratiefestival D'RAN 17 in Enschede.

Het project wil de lokale democratie verbeteren. 'We willen dat er weer wat te kiezen valt', vertelt Flip van Willigen van 1Twente Enschede. 'Dit doen we onder meer door belangrijke lokale verkiezingsthema's op te halen, waarmee de politici aan de slag gaan. De verkiezingen moeten lokaal zijn en niet over landelijke onderwerpen gaan.' Politici worden uitgedaagd om meer kleur te bekennen en om hun campagnes nog meer op de lokale bevolking af te stemmen. 'Teveel mensen voelen zich te weinig betrokken bij de politiek maar zijn wel erg betrokken bij hun stad. Dat moet anders. Wij dagen de stad uit de politiek uit te dagen', zegt Henk ten Harkel van Tubantia.

In de periode voor de verkiezingen trekken journalisten, studenten en vrijwilligers de wijken en dorpen in om daar wensen en dromen van bewoners op te halen. Die worden voorgelegd aan de lokale politiek, die de input kan gebruiken voor de verkiezingsprogramma's. 'Als het aan ons ligt, zijn dit programma's waarin mensen zich herkennen, waarin het gaat om wat hen echt bezighoudt', zo hoopt Van Willigen.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen daalt al jaren. In Enschede zakte de opkomst van 53 procent (2006) naar 43 procent (2014). De opkomst is in Enschede steeds zo'n 5 tot 10 procent lager dan landelijk. De dalende opkomst is ook landelijk een zorg, omdat de legitimiteit van de volksvertegenwoordiging in het gedrang komt. Ook worstelen gemeenten met het vinden van draagvlak voor hun beleid.